Hambaravi

Mida tähendab hea plomm?

Selle artikli tekkimise lugu on seotud sellega, et paljudel stomatoloogilistel saitidel puutute te kokku ettepanekutega, et kõik stomatoloogid kasutavad viimase põlvkonna plombeerimise materjale.

Kahjuks ei õnnestu teil rohkem midagi lugeda.
Selles peatükis püüan ma illustratsioonide abil teid tutvustada hammaste kvaliteetse plombeerimise kriteeriumidega.
Niisiis, kuidas eristada head plommi halvast? Mida tähendab hea plomm? Püüan sellele vastata. Niisiis….
Hea plommi määramise kriteeriumid.

1. Hea (õige) närimise pind.
Närimise pind ei pea olema sile! Seda mitte mingil juhul! Hammaste närimise pinnal võite näha kühmusid ja fissuure (pragusid). Nende kühmude abil me mälume ja peenestame adekvaatselt toitu. Kui karioosne protsess hävitab närimise pinna, peab hammaste plombeerimisel need kühmud taastama. Hamba närimise pind ei pea olema sile, kuna sellega kaon antud hamba efektiivsus. Sel juhul ei saa rääkida ka toidu adekvaatsest peenestamisest. Järgnevatel fotodel mõistate kõike ise ….

MOLAAR

2. Hea (õige) kontaktipunkt.
Kontaktipunkt peab olema tihe ja teritatud! Ja kõik!

Kõik me teame, et naabruses olevad hambad kontakteeruvad ja moodustavad väga tähtsa ala, mida stomatoloogias nimetatakse kontaktpunktiks. Kontaktpunkt kaitseb hammastevahelist vahemikku ja igemeid toidu otsese sattumise eest kõikide selle negatiivsete tagajärgedega, Me ju teame, et hammastevahelises vahemikus kogunenud toidujäätmed on hammastevahelise kaariese tekkimise põhisüüdlased. Ning kui hammaste plombeerimisel kontaktpunkti mitte kujundada tiheda ja teritatuna, jätkavad toidujäätmed kogunemist hammastevahelises vahemikus kõikide edasiste probleemidega. Joonisel 3 on demonstreeritud õigesti kujundatud kontaktpunkt: kontaktpunkt on tihe ja teritatud.


MOLAAR

Joonisel 4 plommidel kontaktpunkti ei ole.

MOLAAR

Joonisel 5 on näidatud: plommi all olev kaaries ja hammastevahelise igeme põletik plommidevahelise ebaõige kontakti tõttu.
MOLAAR

3. Rippuvate äärte ja tühimike puudumine.
Hea plomm peab olema rippuvate äärteta! See ei ole meie moodi! Rippuv äär – see on plombeerimise materjali voolamine igemele. Joonisel 6 on näidatud plommi rippuv äär paremal hambal.

Millised võivad olla selle tagajärjed? Rippuvate äärte alla hakkavad kogunema toidujäätmed. Rippuvate äärte alla jäävad toidujäätmed alatiseks, kuna puhastada neid välja ei ole praktiliselt võimalik, siin ei aita meid ei hari, ei flossid. Ning joonisel 7 ongi näidatud teisese kaariese tekkimine plommide all.

Teisene kaaries rippuvate äärtega plommi all on vältimatu.
MOLAAR

MOLAAR4. Mikrotühikud peavad olema täidetud spetsiaalse komposiitmaterjaliga.

Ja seda me hindame!

Peale lõpptöötlust (plommi poleerimist) võivad plombeerimise materjalid tekitada pindmiseid mikrotühikuid, seda eriti plomm-hammas (email-komposiit) piiril. Need mikrotühikud tingivad plommi enneaegse kulumise.

Seetõttu kanname kindlasti peale plommi lõpptöötlust (poleerimist) selle pinnale spetsiaalse komposiitmaterjali. See tähendab, et selle materjaliga täidame mikrotühimikud.

Spetsiaalne komposiitmaterjal kaitseb teie plommi varase kulumise eest, tõstab restaureerimise kindluse ja pikaajalisuse.

Lisaks kaitsevad need komposiitmaterjalid plomm-hammas piiri fluori eraldamise arvel.